Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với website đại lý chính thức của cổng game IWIN tại Hà Nội

Chúng tôi tuân thủ Luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998 và cam kết đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được công bằng và hợp pháp. Tuyên bố Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin từ bạn khi truy cập và đăng ký sử dụng Trang web. Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở dưới.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng Trang web, bao gồm cả những người đã đăng ký. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật này. Nếu không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ phần nào của Chính sách bảo mật này theo quyết định của chúng tôi. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo qua trang chủ TAIWIN2014.COM. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu nhập và thông tin nào được sử dụng?

Thu thập thông tin khi truy cập trang web

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đồng ý và cho phép chúng tôi sử dụng.

Thông tin được yêu cầu khi đăng ký với Trang web

Khi đăng ký, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân như tên và email hợp lệ. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để đăng ký bạn với Trang web.

Tất cả thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và không được chuyển giao cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật hoặc tòa án hoặc trong trường hợp tài sản kinh doanh của chúng tôi được bán hoặc sáp nhập.

Nếu muốn sử dụng dịch vụ của Trang web và gửi Nội dung Người dùng, bạn cần cung cấp tên, tuổi và quốc gia cư trú dự kiến. Bạn xác nhận rằng việc gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng có nguy cơ riêng của bạn.

Thông tin này sẽ được hiển thị cho người dùng khác. Chúng tôi có thể gửi thông báo liên quan đến dịch vụ qua email. Bạn có thể từ chối nhận email bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể gửi thông báo về hồ sơ người dùng ngay cả khi bạn không muốn nhận email.

Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của người dùng khác khi họ chia sẻ Nội dung của mình trên Trang web. Vì vậy, chúng tôi không đảm bảo rằng Nội dung bạn đăng sẽ không được xem bởi những người không được phép.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc vi phạm các cài đặt bảo mật hoặc biện pháp bảo mật có sẵn trên Trang web. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, ngay cả sau khi xóa, các bản sao của Nội dung của bạn có thể tiếp tục được truy cập thông qua bộ nhớ cache hoặc lưu trữ, hoặc nếu người dùng khác đã sao chép hoặc lưu trữ Nội dung của bạn.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập?

Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng nó để:

  • Quản lý, tiếp thị nội bộ và quảng cáo;
  • Cải thiện trải nghiệm sử dụng Trang web, tiến hành khảo sát và nghiên cứu thị trường, phân tích thống kê để đánh giá việc sử dụng Trang web, tổ chức các cuộc thi và cho mục đích tiếp thị liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để hỗ trợ cho một số hoạt động cụ thể (ví dụ: lưu trữ trang web, tiếp thị và nghiên cứu thị trường). Do đó, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba này. Tuy nhiên, chúng tôi luôn kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi chỉ liên hệ với bạn liên quan đến Trang web và Nghệ sĩ theo những điều khoản được nêu trong chính sách hoặc Điều khoản và Điều kiện của Trang web. Ví dụ, chúng tôi có thể gửi email trực tiếp cho bạn nếu bạn cung cấp địa chỉ email của mình cho mục đích cụ thể như nhận bản tin hoặc thông tin quảng cáo từ chúng tôi, hoặc khi bạn thắng cuộc thi. Mỗi email sẽ có hướng dẫn cách ngừng nhận tin tức từ chúng tôi.
  • Chúng tôi có trách nhiệm giữ và xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Mỗi khi bạn cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn để sử dụng thông tin đó. Điều này bao gồm (i) việc sử dụng thông tin để gửi cho bạn chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ tương tự; và (ii) chia sẻ thông tin với các bên thứ ba được chọn để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ lưu giữ khi cần thiết hoặc khi bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cho mục đích khác. Chúng tôi đảm bảo tính an toàn của trang web và thông tin bạn cung cấp, và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn theo cách đã nêu, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở rằng việc truyền dữ liệu qua Internet và World Wide Web không luôn an toàn 100%. Vì vậy, việc sử dụng trang web có thể mang lại rủi ro cho bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIES?

Trình duyệt của bạn có tính năng cookies, lưu trữ dữ liệu nhỏ về việc bạn truy cập vào trang web. Không cần bật cookie để truy cập vào hầu hết các trang web và chúng không cung cấp thông tin cá nhân.

Chúng tôi không tự động thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân từ trình duyệt khi truy cập vào trang web, chỉ ghi lại địa chỉ IP và thông tin phiên. Thông tin này được sử dụng để quản lý trang web và biên soạn số liệu thống kê.

Có thể cần cookie để truy cập vào một số khu vực của trang web và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Hầu hết các trình duyệt cho phép thay đổi cài đặt cookie và tắt hoặc bật chúng theo yêu cầu. Nếu không muốn sử dụng cookie, bạn có thể tìm hiểu cách tắt chúng trong menu trợ giúp của trình duyệt.

LIÊN KẾT

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập từ trang web này. Trang web có thể có liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của những trang web đó và khuyến khích bạn đọc tuyên bố riêng tư của họ nếu họ thu thập thông tin cá nhân của bạn.

CHÍNH SÁCH CỤ THỂ VỀ TRẺ EM THEO TUỔI 13 TUỔI

Cha mẹ và người giám hộ cần suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng các công cụ kiểm soát có sẵn từ nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và nhà sản xuất phần mềm để theo dõi hoạt động trực tuyến của con em. Các công cụ này cũng có thể ngăn chặn trẻ em tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến mà không được cha mẹ cho phép.

Hoạt động trên trang web này tuân theo Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em Liên bang. Theo đạo luật này, không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào (như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email) từ khách truy cập dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý xác thực của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ. Vì vậy, không có thông tin nào được đăng tải trên trang web này bởi khách truy cập dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể cho phép thu thập thông tin này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp ở phần Liên hệ bên dưới.

Cha mẹ và người giám hộ có thể yêu cầu xem xét và xóa thông tin của con cái dưới 13 tuổi, cũng như từ chối cho phép thu thập hoặc sử dụng thông tin của trẻ em. Để yêu cầu xem xét hoặc hướng dẫn về thông tin đã thu thập về trẻ em dưới 13 tuổi, cha mẹ/người giám hộ nên liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở phần Liên hệ bên dưới.