Tìm Hiểu Về Tính Năng VIP trong Iwin Club

Hệ thống VIP trong iWin Club là một hình thức khuyến khích và thúc đẩy anh em tham gia chơi nhiều hơn, nạp tiền nhiều hơn. Đánh vào tâm lý “còn xíu thôi là lên VIP rồi” của anh em. Tất nhiên đổi lại anh em cũng có những đặc quyền và lợi ích rất hấp dẫn.

Các cấp độ VIP và quyền lợi trong Iwin Club

Hệ thống VIP của Iwin Club được chia thành 15 cấp độ khác nhau, từ VIP 1 đến VIP 15 và được chia làm 2 cấp độ: Từ cấp 1 đến cấp 10 được gọi là VIP bình thường. Từ cấp 11 đến cấp 15 được gọi là Super VIP.

Khi lên VIP anh em sẽ được hỗ trợ nạp rút nhanh chóng và những quyền lợi như trong bảng dưới đây

CẤP VIP ĐIỀU KIỆN LÊN VIP QUYỀN LỢI VIP
VIP 1
 • Tổng nạp 200k
 • Tổng cược 3 triệu
 • Thưởng lên VIP: 6.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
VIP 2
 • Tổng nạp 500k
 • Tổng cược 15 triệu
 • Thưởng lên VIP: 20.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
VIP 3
 • Tổng nạp tích lũy 3 triệu
 • Tổng cược 80 triệu
 • Thưởng lên VIP: 100.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
VIP 4
 • Tổng nạp tích lũy 10 triệu
 • Tổng cược 300 triệu
 • Thưởng lên VIP: 350.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tỷ lệ quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng: 20%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.05%
VIP 5
 • Tổng nạp tích lũy là 50 triệu
 • Tổng cược 1 tỷ
 • Thưởng lên VIP: 1.200.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 30%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.08%
VIP 6
 • Tổng nạp tích lũy là 100 triệu
 • Tổng cược 3 tỷ
 • Thưởng lên VIP: 3.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 40%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.1%
VIP 7
 • Tổng nạp tích lũy là 500 triệu
 • Tổng cược 15 tỷ
 • Thưởng lên VIP: 15.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 50%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.15%
VIP 8
 • Tổng nạp tích lũy là 1 tỷ 500 triệu
 • Tổng cược 50 tỷ
 • Thưởng lên VIP: 50.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 60%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.20%
VIP 9
 • Tổng nạp tích lũy là 5 tỷ
 • Tổng cược 200 tỷ
 • Thưởng lên VIP: 200.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 70%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.25%
VIP 10
 • Tổng nạp tích lũy là 9 tỷ
 • Tổng cược 400 tỷ
 • Thưởng lên VIP: 400.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 80%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%
VIP 11
 • Tổng nạp tích lũy là 18 tỷ
 • Tổng cược 800 tỷ
 • Thưởng lên Super VIP 11: 600.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 75%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%
VIP 12
 • Tổng nạp tích lũy là 40 tỷ
 • Tổng cược 150 tỷ
 • Thưởng lên Super VIP 12: 1.000.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 80%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%
VIP 13
 • Tổng nạp tích lũy là 80 tỷ
 • Tổng cược 300 tỷ
 • Thưởng lên Super VIP 13: 2.000.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 85%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%
VIP 14
 • Tổng nạp tích lũy là 160 tỷ
 • Tổng cược 600 tỷ
 • Thưởng lên Super VIP 14: 4.000.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 90%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%
VIP 15
 • Tổng nạp tích lũy là 320 tỷ
 • Tổng cược 12.000 tỷ
 • Thưởng lên Super VIP 15: 10.000.000.000 VNĐ (Tặng tự động trực tiếp vào tài khoản. Rút về hoặc dùng trong game)
 • Tăng phần trăm quy đổi thưởng từ ví ngọc sang ví vàng lên: 100%
 • Thưởng thêm khi nổ hũ: 0.30%

Điều kiện tham gia

Anh em cần kích hoạt SĐT là có thể tham gia lên VIP được rồi. Sau đó, anh cần tích lũy số tiền cược và nạp đạt yêu cầu của từng cấp độ (xem chi tiết ở bảng phía trên).

Không chơi, không nạp tiền thêm có bị mất VIP không?

Anh em khi đã lên VIP mà không hoạt động, ko nạp tiền thì cũng sẽ không bị tụt VIP nha.

tính năng vip

Minh Khang